Stemming og vedlikehold

Alle pianoer og flygeler, uansett kvalitet og hvor mye de blir brukt, trenger vedlikehold. Både produsenter, pianostemmere og utøvere er enig i at dette er en langsiktig investering. Ved et regelmessig vedlikehold kan kvaliteten opprettholdes over lang tid.

Vedlikeholdet består av

  • stemming
  • kontroll og justering av klaviatur, mekanikk (spilleverket) og pedaler
  • vedlikehold og preparering av hammerfilt (intonering)
  • skifting av deler (filt, akslinger, røkne strenger m.m.) ved slitasje.

For det gjennomsnittlige hjemmebruk av piano og flygel anbefales det å stemme minst 1 gang i året. Ved økt bruk, profesjonell bruk (skoler, kirker, studio etc.) eller generelt høyere krav til stemmekvalitet er det normalt å stemme/kontrollere to til fire ganger i året. For de høyeste krav til kvalitet f. eks konsert og plateopptak er det ofte ønskelig (og av og til nødvendig) med kontinuerlig aktiv medvirkning fra pianostemmer.

Fire viktige faktorer når det gjelder stell og vedlikehold av pianoer og flygeler er klima, instrumentbruken, instrumentkvaliteten, og pianostemmerens kvalifikasjoner.

Stemming kan du bestille ved å ta kontakt pr tlf eller mail.