Sørger for at luften i pianoet har stabil fuktighet.