PAD Behandling hemmer mugg i både vannings rør og luftfukter tank og øker levetiden på luftfukterens pads. Bruk en korkfor hver kanne vann tilsatt til luftfukter. Advarsel: Legg bare Dampp–Chaser PAD behandling til luftfukter vann.

Andre merker av vannbehandling kan inneholde syrer som kan føre til rust på strenger og metalldeler i piano. Bruk av andre PAD Treatments vil oppheve garantien av Piano Livet Saver System (Dampp Chaser) og kan ugyldiggjøre garantien på piano produsenten.