3-Pakke av Humidifier treatment.

PAD Behandling hemmer mugg i både vannings rør og luftfukter tank og øker levetiden på luftfukterens pads. Bruk en korkfor hver kanne vann tilsatt til luftfukter.

Advarsel: Legg bare Dampp-Chaser PAD behandling til luftfukter vann. Andre merker av vannbehandling kan inneholde syrer som kan føre til rust på strenger og metalldeler i piano. Bruk av andre PAD Treatments vil oppheve garantien av Piano Life Saver System (Dampp Chaser) og kan ugyldiggjøre garantien på piano produsenten.