Vannkanne til Dampp Chaser system.

Denne har oppmålt målelinje for hvor mye vann som skal til systemet, samt at den passer til slangen som går inn på fuktighetssystemet slik at man slipper søl ved påfyll av vann.